Polskie regulacje dotyczące danych osobowych

27 marca br. rząd przyjął projekt ustawy o ochronie danych osobowych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 roku. O treści wprowadzanych zmian pisałam tutaj.

Natomiast 28 marca br. Ministerstwo Cyfryzacji skierowało na Komitetu do Spraw Europejskich projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 czyli RODO. Powyższy akt zmienia około 200 ustaw, w tym kodeks pracy, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo telekomunikacyjne, ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak również  ustawę o radcach prawnych. Pełna treść aktu dostępna pod linkiem:

Click to access dokument335453.pdf

No Comments

Post a Comment