LawIT News – marzec 2024

Witamy w kolejnym wydaniu naszego newslettera! Tutaj znajdziesz informacje na temat zmian prawnych, które wpływają na świat technologii, najnowszych innowacji, a także trendów w świecie biznesu, w tym w branży IT i e-commerce.  Bez zbędnych formalności – zapraszamy do lektury!

 

 

AI ACT | Akt w sprawie sztucznej inteligencji

 

13 marca 2024 r. uchwalony został Akt w sprawie sztucznej inteligencji („AI Act”). AI Act ma zastosowane do dostawców wprowadzających do obrotu lub oddających do użytku systemy sztucznej inteligencji w UE (niezależnie od ich siedziby), użytkowników tych systemów znajdujących się w UE oraz dostawców i użytkowników spoza UE, jeśli wyniki działania systemu sztucznej inteligencji są wykorzystywane na terytorium wspólnoty. AI Act wprowadza ustrukturyzowane przepisy, które mają na celu w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa stosowania systemów sztucznej inteligencji oraz  minimalizacje ryzyka.

 

Do najważniejszych rozwiązań wprowadzonych przez AI Act  należą:

  • wprowadzenie przepisów dotyczących systemów „wysokiego ryzyka” (wykorzystywanych m.in. w ochronie zdrowia czy bankowości);
  • określenie listy zakazanych praktyk, jak np. wykorzystywanie technik oddziaływania podprogowego oraz słabości użytkowników;
  • utworzenie wyspecjalizowanych organów nadzorczych na poziomie państw członkowskich oraz centralnym;
  • wprowadzenie obowiązków w zakresie przejrzystości treści i pozyskiwania danych treningowych.

 

Więcej o AI Act piszemy w artykule https://lawit.pl/2024/03/25/ai-act-regulacje-dotyczace-sztucznej-inteligencji/

 

DSA | Komisja wszczyna postępowanie względem Ali Express

 

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Ali Express w celu oceny czy naruszono obowiązki wynikające z DSA w zakresie ochrony użytkownika. Komisja ma wątpliwości czy serwis blokuje i usuwa treści nieodpowiednie i nielegalne, usuwa oferty na produkty szkodliwe, a także czy zapewnia konsumentom odpowiednie procedury w zakresie zgłaszania nieprawidłowości oraz do sprawnej reklamacji.

 

To już kolejne postępowanie wszczęte przez Komisję w związku z naruszeniem DSA. Podobne postępowania zostały wszczęte przeciwko takim podmiotom jak TikTok czy X (dawniej Twitter). Szczegóły w artykule newsowym z miesiąca lutego.

 

Więcej o DSA piszemy w artykule https://lawit.pl/2024/02/20/dsa-czyli-akt-o-uslugach-cyfrowych/w

 

 

INNOWACJE | aplikacja mObywatel zwiększyła pulę dokumentów, a ma zyskać również nowe funkcjonalności

 

W ostatnim czasie aplikacja mObywatel poszerzyła pulę dokumentów dostępnych za pośrednictwem aplikacji o legitymacje adwokat, radcy prawnego, aplikanta adwokackiego oraz aplikanta radcowskiego.

 

Ponadto, w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a agencją zatrudnienia Trenkwalder, umowy o pracę zawarte za pośrednictwem tej agencji zatrudnienia będą mogły być podpisywane elektronicznie poprzez złożenie jednorazowego kwalifikowanego podpisu elektronicznego poprzez aplikacje mObywatel.

 

DMA | Komisja nie zwalnia tępa w zakresie stosowania aktu o rynkach cyfrowych

 

Komisja Europejska wszczęła ostatnio liczne postępowania przeciwko tech-gigantom. Wśród podmiotów przeciwko którym Komisja rozpoczęła działania znajduje się: Alphabet, Apple i Meta. Jeśli chodzi o Alphabet i Apple, Komisja zarzuca im faworyzowanie swoich usług na urządzenia swojej marki, ograniczanie oferty konkurencji oraz uniemożliwianie usuwania niektórych aplikacji. W przypadku Meta natomiast chodzi o utrudnianie cofania przez użytkownika zgody na śledzenie. Tech-gigantom grożą olbrzymie kary finansowe.

 

Dla przypomnienia. Akt o rynkach cyfrowych (Digital Market Act lub DMA) koncentruje się na zapewnieniu równych warunków działania wszystkim firmom cyfrowym, bez względu na ich wielkość. Ma zagwarantować konkurencyjność i uczciwość sektora cyfrowego.

 

Akt o rynkach cyfrowych został przyjęty przez Radę Europejską 18 lipca 2022 r. i wszedł w życie 2 maja 2023 r. DMA wprowadza klarowne zasady dla wielkich platform internetowych tzw. „strażników dostępu”. Obecnie, z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, za strażników dostępu uznano następujące podmioty: Alphabet (grupa kapitałowa Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft.

 

FIRMA | Sprawozdanie finansowe za rok 2023

 

Dla większości spółek 31 marca 2024 r. minął termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 r. Spółki, których dniem bilansowy był dzień 31 grudnia 2023 r., do 30 czerwca 2024 r. powinny zatwierdzić sprawozdanie finansowe.

 

W przypadku spółki z o.o., zatwierdzenie sprawozdania finansowe następuje na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Podczas tego zgromadzenia wspólnicy mogą również dokonać podziału zysku oraz udzielić absolutorium dla zarządu.

 

PRAWO | Wykreślenie spółki z rejestru nie ma wpływu na odpowiedzialność zarządu

 

Były członek zarządu kwestionował decyzję dyrektora izby skarbowej, w którym to stwierdzono jego odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki. W skardze kasacyjnej podniósł, że jeszcze przed wszczęciem postępowania spółka została wykreślona z rejestru.  NSA uznał, że okoliczność ta nie ma wpływu na jego odpowiedzialność.

 

RAPORT | Czy korzystasz z AI ?

 

Zgodnie z raportem Urzędu Komunikacji Elektronicznej tylko 4% polskich firm korzysta z rozwiązań sztucznej inteligencji, a 2% zamierza wprowadzić takie rozwiązania. Raport odniósł się również do opinii konsumentów tym zakresie. Wg raportu 21% konsumentów zadeklarowało, że korzystało z chatu GPT lub innego rozwiązania opartego na AI. 45% uznało, że zaletą takich systemów jest oszczędność czasu, 52% uznało natomiast, że wśród zagrożeń ze strony AI jest ryzyko utraty pracy.

 

RAPORT | Czy korzystasz z chmury obliczeniowej w Twojej firmie?

 

Zgodnie z raportem Urzędu Komunikacji Elektronicznej 17% polskich przedsiębiorców korzysta z przetwarzania danych w chmurze. 12% z nich korzysta z własnej infrastruktury, natomiast 5% z infrastruktury zewnętrznej.

 

Polscy przedsiębiorcy uznali, że bezpieczeństwo danych (ochrona przed utratą danych) to jednocześnie zaleta chmury obliczeniowej jak i jej wada (ryzyko ataku hakerskiego). Za inne zalety uznano możliwość spółdzielnia danych oraz oszczędność kosztów.

 

 

Dziękujemy, że byliście z nami przy okazji tego wydania naszego newslettera! Jeśli przegapiliście poprzednią odsłonę, zachęcamy do nadrobienia zaległości: https://lawit.pl/2024/03/01/lawit-news-luty-2024/.

 

Do zobaczenia w kolejnym wydaniu!

 

No Comments

Post a Comment