zmiany prawne w e-commerce

Zmiany prawne dla branży e-commerce 2022 (cz.1)

Od 28 maja br. prawdopodobnie (zmiany miały wejść początkowo w styczniu tego roku) zostaną wdrożone nowe regulacje dotyczące ochrony konsumenta i obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, w szczególności prowadzących platformy handlowe i sklepy on-line. Data ta jest terminem ostatecznym na dostosowanie przez polskiego ustawodawcę przepisów do Dyrektywy

Co powinna regulować UMOWA SLA?

Czym jest umowa SLA? Czy istnieją różnice pomiędzy umową SLA, a umową serwisową? Umowa SLA (ang. Service Level Agreement) to umowa o gwarantowanym poziomie usług. W umowie tej określa się minimalny standard sprawności i dostępności oprogramowania klienta, do którego zachowania zobowiązuje się przedsiębiorstwo informatyczne (usługodawca). Innymi pojęciami stosowanymi na

Najem programistów

Umowa na Body Leasing w IT. Jak skonstruować umowę na wynajęcie programistów?

W pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest body leasing? Body leasing (inaczej zwany leasingiem pracowniczym) jest jedną z form współpracy z przedsiębiorcami z sektora IT. Często określa się, iż body leasing jest niejako formą pośrednią pomiędzy outsourcingiem, a etatem. Wśród podstawowych różnic między

Jednosoobowi przedsiębiorcy chronieni jak konsumenci

Zmiany w regulaminach od 01.01.2021 roku – jednoosobowy przedsiębiorca chroniony jak konsument

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy przewidujące zrównanie praw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą („jednoosobowi przedsiębiorcy”) z ochroną przewidzianą dla  konsumentów.  Przepisy dotyczą tylko umów zawieranych przez jednoosobowych przedsiębiorców bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że

zakaz konkurencji w umowach z programistami

Zakaz konkurencji w umowach z programistami cz. 2

Umowa B2B: czym jest „działalność konkurencyjna” i w jaki sposób określić ją w umowie?   W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy możliwość zakazania konkurencji w trakcie, jak i po ustaniu obowiązywania umowy o współpracę zawartą pomiędzy software housami a programistami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ponadto przybliżyliśmy problem braku jednoznacznego

Zakaz konkurencji umowa z programistami

Zakaz konkurencji w umowach z programistami cz.1

Umowa B2B: czy można zakazać konkurencji w trakcie i po ustaniu obowiązywania umowy? Postanowienia umowy dotyczące zakazu konkurencji to jedne z najczęściej stosowanych klauzul w umowach współpracy pomiędzy software housami a programistami prowadzącymi działalność gospodarczą, rodzące liczne problemy prawne. Stąd też niniejszy artykuł ma przybliżyć tematykę

platformy pośrednictwa internetowego

Jasne i przejrzyste platformy internetowe

Za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Pisaliśmy o tym kilka miesięcy temu (https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/BIULETYN_08_2019.pdf).  Przepisy tego rozporządzenia podobnie jak przepisy RODO obowiązują bezpośrednio, bez dodatkowej implementacji ze strony naszego ustawodawcy.

bockchain LawIT

Blockchain a RODO

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazało się podsumowanie prac Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, w których aktywnie uczestniczymy, w tym opublikowane zostały treści dokumentów wypracowanych w ramach jej prac. Grupa pracuje nad rozwiązaniami, w tym rozwiązaniami prawnymi zapewniającymi rozwój zastosowań technologii blockchain w różnych

Biała księga Sztucznej Inteligencji (AI)

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska przedstawiła białą księgę w sprawie sztucznej inteligencji i europejską strategię w zakresie danych (ang. White Paper on Artificial Intelligence - A European approach to excellence and trust). Nie jest to dokument prawny, ale pewne idee i pomysły które mogą wyznaczyć