metaverse kwestie prawne

Metaverse – kwestie prawne. Wprowadzenie.

Metaverse- kwestie prawne.Wprowadzenie.   W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy o Metaverse. To gorący temat, który wzbudza wiele kontrowersji. Głównym jego orędownikiem jest Mark Zuckerberg, który ogłosił, iż Facebook stanie się światem Metaversum i zmienił nazwę firmy z Facebook na Meta. Metaverse porównywane jest do Web 3.0,

zmiany w e-commerce

Zmiany prawne dla branży e-commerce 2022 (cz. 2)

28 maja 2022 r. zostaną prawdopodobnie wdrożone nowe przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta oraz obowiązków informacyjnych. Dotyczyć one będą platform internetowych,w tym sklepów internetowych. Zmiany obejmować będą m. in. rękojmi i gwarancji konsumenckiej, ale dotyczyć będą również obowiązku informowania konsumenetów przez przedsiębiorców m.in o cenach

zmiany prawne w e-commerce

Zmiany prawne dla branży e-commerce 2022 (cz.1)

Od 28 maja br. prawdopodobnie (zmiany miały wejść początkowo w styczniu tego roku) zostaną wdrożone nowe regulacje dotyczące ochrony konsumenta i obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, w szczególności prowadzących platformy handlowe i sklepy on-line. Data ta jest terminem ostatecznym na dostosowanie przez polskiego ustawodawcę przepisów do Dyrektywy

Co powinna regulować UMOWA SLA?

Czym jest umowa SLA? Czy istnieją różnice pomiędzy umową SLA, a umową serwisową? Umowa SLA (ang. Service Level Agreement) to umowa o gwarantowanym poziomie usług. W umowie tej określa się minimalny standard sprawności i dostępności oprogramowania klienta, do którego zachowania zobowiązuje się przedsiębiorstwo informatyczne (usługodawca). Innymi pojęciami stosowanymi na

Najem programistów

Umowa na Body Leasing w IT. Jak skonstruować umowę na wynajęcie programistów?

W pierwszej kolejności musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest body leasing? Body leasing (inaczej zwany leasingiem pracowniczym) jest jedną z form współpracy z przedsiębiorcami z sektora IT. Często określa się, iż body leasing jest niejako formą pośrednią pomiędzy outsourcingiem, a etatem. Wśród podstawowych różnic między

Jednosoobowi przedsiębiorcy chronieni jak konsumenci

Zmiany w regulaminach od 01.01.2021 roku – jednoosobowy przedsiębiorca chroniony jak konsument

Od 1 stycznia 2021 roku weszły w życie przepisy przewidujące zrównanie praw osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą („jednoosobowi przedsiębiorcy”) z ochroną przewidzianą dla  konsumentów.  Przepisy dotyczą tylko umów zawieranych przez jednoosobowych przedsiębiorców bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że

zakaz konkurencji w umowach z programistami

Zakaz konkurencji w umowach z programistami cz. 2

Umowa B2B: czym jest „działalność konkurencyjna” i w jaki sposób określić ją w umowie?   W pierwszej części artykułu przedstawiliśmy możliwość zakazania konkurencji w trakcie, jak i po ustaniu obowiązywania umowy o współpracę zawartą pomiędzy software housami a programistami prowadzącymi działalność gospodarczą. Ponadto przybliżyliśmy problem braku jednoznacznego

Zakaz konkurencji umowa z programistami

Zakaz konkurencji w umowach z programistami cz.1

Umowa B2B: czy można zakazać konkurencji w trakcie i po ustaniu obowiązywania umowy? Postanowienia umowy dotyczące zakazu konkurencji to jedne z najczęściej stosowanych klauzul w umowach współpracy pomiędzy software housami a programistami prowadzącymi działalność gospodarczą, rodzące liczne problemy prawne. Stąd też niniejszy artykuł ma przybliżyć tematykę

platformy pośrednictwa internetowego

Jasne i przejrzyste platformy internetowe

Za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego. Pisaliśmy o tym kilka miesięcy temu (https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/BIULETYN_08_2019.pdf).  Przepisy tego rozporządzenia podobnie jak przepisy RODO obowiązują bezpośrednio, bez dodatkowej implementacji ze strony naszego ustawodawcy.