Umowa licencyjna (wersja polska)

 • Wzór umowy licencyjnej na Oprogramowanie o charakterze niewyłącznym;
 • Wzór przewiduje możliwość dokonania wyboru określonych postanowień w postaci zapisów opcyjnych;
 • Umowa ma zastosowanie zarówno dla Licencjodawców jak i dla Licencjobiorców;
 • Umowa zawiera postanowienia regulujące:
  • Definicje
  • Warunki licencji (w tym licencji stanowiskowej)
  • Zasady korzystania z Oprogramowania
  • Ograniczenia odpowiedzialności Licencjobiorcy
  • Okres obowiązywania licencji (w tym opcjonalne zapisy dot licencji na czas nieokreślony lub licencji na czas określony z możliwością jej odnowienia)
  • Wynagrodzenie w postaci opłaty licencyjnej.
  • Poufności
  • Postanowień końcowych
 • Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazujące możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać,
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą  przygotowującym aplikację czy zamawiającym zlecającym jej przygotowanie,
 • kompleksowe i pełne uregulowanie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 • opcjonalne postanowienia umowne, które mogą pozwolić Ci dostosować umowę,
 • komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować  i w jaki sposób.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl