Umowa serwisowa (wersja angielska)

 • Umowa serwisowa (z ang . Service level agreement- skrót SLA) zwana umową wsparcia technicznego lub umowa na maintenance to umowa regulująca usługi Wykonawcy po wdrożeniu/udostępnieniu oprogramowania Zamawiającemu do korzystania. Często stanowi załącznik do umowy wdrożeniowej, na wykonanie aplikacji/oprogramowania lub umowy ramowej, w ramach której powstawać będą określone produkty stanowiące oprogramowanie.
 • Jej istotą jest zapewnienie nieprzerwanego korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego. W związku z tym w ramach umowy Wykonawca zapewnia usuwanie wszelkich problemów zwianych z korzystaniem z Oprogramowania, w tym określonych ich kategorii, zapewnia określony poziom działania oprogramowania w miesiącu oraz świadczy inne usługi wsparcia.
 • Umowa określa:
  • definicje, w tym definicje poszczególnych kategorii problemów
  • opis przedmiotu umowy,
  • sposób zgłaszania problemów i ich rozwiązywania,
  • wynagrodzenie
  • odpowiedzialność,
  • czas obowiązywania umowy,
  • poufność
  • reprezentacja stron
  • postanowienia końcowe
 • Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazujące możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać;
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą świadczącym usługi czy zamawiającym pragnącym wdrożyć tego typu usługi;
 • opcjonalne postanowienia umowne, które pomogą Ci dostosować umowę do Twoich potrzeb ;
 • komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować i w jaki sposób.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl