1. Kto jest Administratorem danych osobowych na stronie LawIT?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie LawIT (www.lawit.pl) jest Marta Kownacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LawIT Kancelaria radcy prawnego Marta Kownacka, ul. Różana 22/2, 61-577 Poznań (dalej Administrator), z którą można się skontaktować pod adresem: mkownacka@lawit.pl lub telefonicznie pod numerem 504 143 411.

  1. Jakie dane przetwarza Administrator?

Administrator przetwarza dane osobowe w postaci imienia, nazwiska lub nazwy firmy (w przypadku przedsiębiorcy), adresu e-mail oraz opcjonalnie Twojego numeru tel. podanych przez Ciebie w formularzu kontaktowym wyłącznie w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem. Dane zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzane są wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przekazania Ci informacji, o które prosisz w formularzu lub podjęcia działań na Twoje żądanie wyrażone w formularzu.

  1. Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania powyższych danych osobowych, o których mowa w pkt 2 niniejszej Polityki jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zapytanie, przekazania Ci informacji, o które prosisz w formularzu lub podjęcia działań na Twoje żądanie – tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  1. Pliki cookies

4.1. Pliki cookies (zwane również ciasteczkami) stanowią dane informatyczne, w szczególności krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

4.2. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:

  1. dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika i optymalizacji korzystania ze strony;
  2. umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (na przykład: publikowanie postów na Facebooku lub Twitterze bezpośrednio z poziomu strony);
  3. tworzenie statystyk strony internetowej poprzez wykorzystanie narzędzi Google Analytics.

4.3 Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili zmienione przez Ciebie, w szczególności w taki sposób by uniemożliwić automatyczne przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych przeglądarek znajdują się poniżej:

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Opera

Safari

4.4. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień w urządzeniach końcowych, z których korzystasz w celu przeglądania strony oraz w oprogramowaniach zainstalowanych w tych urządzeniach znajdują się w dostarczonej zwykle przez producenta danego urządzenia instrukcji użytkowania lub instrukcji umieszczonej na stronie internetowej. Niemniej jednak w większości przypadków należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać panel odpowiadający za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu.

4.5 Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane na naszej stronie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

5. Jak długo są przechowywane moje dane osobowe?

Dane zebrane poprzez formularz kontaktowy w celu uzyskania informacji lub skontaktowania się z Administratorem są przechowywane przez czas udzielenia informacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu.

  1. Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z działaniem strony, realizacją zgłoszenia, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa. Możemy w określonych przypadkach w formie powierzenia ich przetwarzania –ujawnić je firmom zewnętrznym, w tym dostawcom usług (np. usług IT dotyczących strony) działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników lub świadczyć usługi na rzecz użytkowników strony LawIT.

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

  1. Twoje prawa

Jeśli chciałbyś zmodyfikować lub poprawić swoje dane, które nam przekazujesz lub poprawić ewentualne błędy w nich zawarte, możesz przesłać na adres kancelaria@lawit prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, w związku z czym podejmiemy wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby.

Powinieneś również pamiętać, o prawach, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o których mowa w RODO, tj.:

prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, w szczególności przepisy RODO. 

  1. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, zmienia się również data ostatniego uaktualnienia, widniejąca na pierwszej stronie dokumentu. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy dane osobowe użytkowników.

  1. Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzania przez nas danych osobowych proszę kieruj na adres: kancelaria@lawit.pl lub przez nasz formularz kontaktowy