Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe, w tym pliki cookies. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z serwisu, w szczególności w zakresie dokonywania zakupu dokumentów w serwisie znajdującego się w domenie lawit.pl, (dalej:  Serwis).

 

 1. Kto przetwarza moje dane osobowe?

Administratorem danych osobowych w Serwisie jest: LawIT Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kownacka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Różanej 22/2, NIP 7712195185, zwaną dalej Administratorem, z którym kontaktować się można drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@lawit.pl .

 

 1. Zasady ochrony prywatności

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) oraz przepisów prawa polskiego odnoszących się do przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Jakie dane osobowe zbieramy

Polityka odnosi się do wszystkich naszych klientów (obecnych, potencjalnych i dawnych klientów) zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani przechowywać niektóre dane osobowe także przez określony czas po zakończeniu naszych relacji oraz, w ograniczonym zakresie, do osób, które korzystają z naszego Serwisu nie będąc naszymi klientami (osoby odwiedzające Serwis).

To jakie dane zbieramy i przetwarzamy zależy od tego w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu. Dane, które zbieramy w związku z korzystaniem z Serwisu, to w szczególności:

 1. dane pozwalające na identyfikację użytkownika Serwisu (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe);
 2. informacje transakcyjne oraz finansowe (np. dane dotyczące płatności), informacje dotyczące zamówień, zakupów, rabatów;
 3. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika (np. dane ma temat tego jak często użytkownik odwiedza nasz Serwis, którymi Dokumentami jest zainteresowany – na podstawie liczby kliknięć w dany Dokument).

W przypadku, gdy w celu realizacji umowy sprzedaży lub realizacji innej usługi dostępnej w ramach Serwisu, prosimy o podanie danych osobowych, niektóre z pól mogą być zaznaczone jako pola, których uzupełnienie jest obowiązkowe, z uwagi na to, że dane te są nam niezbędne do realizacji umowy lub usługi. W takim wypadku, jeżeli nie zdecydujesz się na udostępnienie nam tych danych, korzystanie z niektórych funkcji lub usług w ramach Serwisu może być niemożliwe.

 

 1. W jakim celu zbieramy dane?

W zależności od tego w jaki sposób korzystasz z naszej Serwisu możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym z poniższych celów:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży Dokumentu, w związku z tym  przetwarzamy dane w celu realizacji zamówienia, w tym przekazania informacji o jego szczegółach, zarządzania płatnościami za zakupione Dokumenty, wystawienia faktury lub paragonu, realizacji innych dostępnych w Serwisie usług związanych z ofertami specjalnymi i promocjami. Podstawą przetwarzania jest  realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. obsługi zapytań składanych za pośrednictwem poczty e-mail. Przetwarzanie danych w tym celu realizujemy na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub, jeżeli zapytanie dotyczy praw, o którym mowa w niniejszej Polityce Prywatności lub reklamacji naszych Dokumentów, to podstawą przetwarzania danych może być też wymóg wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. analizy użyteczności naszej Serwisu oraz jej ulepszania tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane w celu zbadania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze funkcjonalności naszej Serwisu. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym w tym wypadku jest ulepszanie jakości oferowanych przez Administratora usług lub Dokumentów.
 5. prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych dostosowywanych do zainteresowań użytkownika, możemy zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często użytkownik odwiedza Serwis, którymi Dokumentami był zainteresowany (m.in. poprzez analizę liczby kliknięć na dany Dokument lub dodania go do listy życzeń). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest lepsze zrozumienie oczekiwań naszych klientów oraz dostosowanie usług do ich potrzeb.

 

 1. Przez jaki okres przetwarzamy dane

Dane osobowe naszych klientów i osób odwiedzających Serwis będziemy przetwarzać wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane tj.:

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy sprzedaży Dokumentów oraz obsługi posprzedażowej tj. okres niezbędny do realizacji ewentualnych reklamacji oraz przez okres wynikający z przepisów prawa (m.in. ustawy o rachunkowości), a po jego upływie przez okres przewidziany w przepisach prawa dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 • jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie odrębnie zgody, będziemy je przetwarzać przez okres wskazany w oświadczeniu o udzieleniu zgody, jednak nigdy nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia;
 • w przypadku ewentualnych działań marketingowych, których realizacja stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

 

 1. Twoje prawa

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.

Ponadto posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych.

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się z nami na   adres e-mail: kancelaria@lawit.pl . Wystarczy, że opiszesz nam prawo, z którego chcesz skorzystać. W celu realizacji przysługujących Tobie praw, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji.

Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Odbiorcy twoich danych

Będziemy udostępniać Twoje dane wyłącznie naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak: instytucje płatnicze, dostawcy usług technologicznych, ewentualnie dostawcy usług związanych z promocją i reklamą.

W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, których potwierdzeniem jest posiadanie stosownego certyfikatu np. Privacy Shield (w odniesieniu do podmiotów z USA), który można sprawdzić klikając na poniższy link: https://www.privacyshield.gov/list lub podpisane z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję.

 

 1. Pozostałe informacje

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak może być ono niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub udostępnienia niektórych funkcjonalności Serwisu. W związku z powyższym, konsekwencją ich niepodania może być, w niektórych przypadkach, niemożność zawarcia umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa.

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą ulec zmianie m.in. w przypadku zmiany w funkcjonowaniu Serwisu, wprowadzenia zmian, nowych usług lub funkcjonalności. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności będziemy niezwłocznie informować na Serwisie.

 

 1. Polityka plików cookies

W czasie korzystania z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy takie jak system Google Analytics, mogą być także zapisywane w logach serwera. Wskazane mechanizmy stosowane są w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszej Serwisu, poznania preferencji odnośnie sposobu korzystania ze Serwisu, wyświetlania reklam i informacji dostosowanych do preferencji użytkownika. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis na Twoje urządzenia końcowe (np. komputer, telefon, tablet itp.) w czasie korzystania ze Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę Serwisu internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić Serwis dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymania sesji użytkownika Serwisu;

Wykorzystywane przez nas pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Ciebie z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak sesja zakupowa.

W ramach Serwisu stosowane są:

 • niezbędne pliki cookies tj. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • tzw. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań.

W każdym wypadku można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując do tego odpowiednie opcje Twojej przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzystasz. Więcej przydatnych informacji na temat plików cookies można znaleźć pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl

Obok plików cookies Serwis może również gromadzić dane w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Twój adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres Serwisu, z której nastąpiło wejście do Serwisu.

 

Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Serwisie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji Serwisu mogą być niedostępne.