Skutecznie łączymy
prawo i technologię

LawIT to kancelaria chroniąca Cię w prawnych obszarach Twojej działalności on-line. Oferuje wsparcie prawne w zakresie prowadzonych projektów IT, własności intelektualnej oraz  e-commerce.

Poznaj LawIT

LawIT to Twoja ochrona

Kancelaria specjalizuje się w prawnych aspektach działań IT, nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI) i blockchain, e-commerce i własności intelektualnej . Wieloletnie doświadczenie w powyższych dziedzinach pozwala na kompleksową obsługę klientów działających na rynku w w/w sektorach, jak również obsługę prawną nowo powstałych podmiotów, w tym start-upów.

W ramach świadczenia usług kancelaria współpracuje z wieloma specjalistami z branży IT, e-commerce, marketingu i zamówień publicznych, których wiedza i doświadczenie mogą również przyczynić się do rozwoju Twojej działalności.

Marta Kownacka

Kancelaria została założona przez Martę Kownacką – radcę prawnego, LL.M, specjalistę w dziedzinie projektów IT, własności intelektualnej, e-commerce oraz zamówień publicznych.

Marta zdobywała swoje doświadczenie w zakresie wdrożeń i utrzymań systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, nowych technologii oraz zamówień publicznych w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce, wykonawcy aktywnie uczestniczącego w postępowaniach o zamówienie publiczne. Wieloletnia praca dla największych w Polsce podmiotów w branży e-commerce (operatorów serwisów t.j.: Allegro, Ceneo, OtoMoto, OtoDom, OLX, Agito, Wykop, Sendit) pozwoliła dodatkowo na zdobycie doświadczenia w zakresie prawnych aspektów handlu on-line, własności przemysłowej, danych osobowych, praw konsumentów oraz ochrony konkurencji.

Merytoryczna wiedza prawna, wsparta jest doświadczeniem i wiedzą na temat nowych technologii, IT, biznesu, prowadzenia projektów, negocjacji, zarządzania, relacji z klientami, marketingiem oraz kwestiami pracowniczymi.

Marta jest członkiem Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji.

Marta mówi biegle po angielsku i rosyjsku.

Więcej o Marcie

Piotr Sójka

Specjalizuje się w obszarze prawa nowoczesnych technologii, prawie cywilnym i gospodarczym, a także w doradztwie prawnym i biznesowym dla przedsiębiorców z branży IT i e-commerce. W LawIT zajmuje się bieżącą obsługą klientów oraz zarządzaniem projektami.

Piotr posiada bogate doświadczenie w przygotowaniu i negocjowaniu umów dotyczących wdrożenia, utrzymania i rozwoju oprogramowania, umów na usługi chmurowe (IAAS, PAAS, SAAS), a także w zakresie przygotowania i dostosowywania dokumentacji wymaganej dla portali internetowych i aplikacji mobilnych.

Piotr jest adwokatem należącym do Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Prawo nowoczesnych technologii.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się prawne aspekty metaversu oraz sztucznej inteligencji (AI). Jest autorem licznych publikacji. Piotr posługuje się językiem angielskim.

Więcej o Piotrze
Projekty IT

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu systemów, ich utrzymaniu i serwisie, w tym w zakresie rozwiązań tzw. chmurowych oraz w zwinnych metodykach Agile. Zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązaniami informatycznymi, sprzętem oraz dotyczącymi przetwarzania, przesyłania, przechowywania, zabezpieczania i prezentowania informacji.

Własność intelektualna

Doradztwo w zakresie własności intelektualnej obejmuje kwestie prawnoautorskie (m.in. dotyczące IT- oprogramowania i rozwiązań informatycznych, reklamy i marketingu, bazy danych i innych przejawów twórczości) oraz wszelkie aspekty dotyczące prawa własności przemysłowej (wzory towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, know-how, tajemnice handlowe).

E-commerce

Wieloletnie doświadczenie przy obsłudze największych podmiotów z tej branży pozwala na pełną, profesjonalną obsługę Klientów w dziedzinie handlu on-line, począwszy od doradztwa formy prawnej, przez procesy zakupowe, regulaminy, polityki prywatności, reklamacje, polityki zwrotów towarów, na aspektach właściwości prawa takiej działalności kończąc.

Nowe technologie

Prawo nie zawsze jest w stanie nadążyć za nowymi wyzwaniami technologicznymi i technicznymi. Naszym zadaniem jest pomóc znaleźć rozwiązanie prawne w trudnej, nowej sytuacji. Doświadczenie w powyższym zakresie obejmuje m.in. branże: e-commerce, fintech, mobile, gier komputerowych czy telewizji hybrydowej.

Projekty IT

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu systemów, ich utrzymaniu i serwisie, w tym w zakresie rozwiązań tzw. chmurowych oraz w zwinnych metodykach Agile. Zajmujemy się kwestiami prawnymi związanymi z oprogramowaniem komputerowym, rozwiązaniami informatycznymi, sprzętem oraz dotyczącymi przetwarzania, przesyłania, przechowywania, zabezpieczania i prezentowania informacji.

Usługi celowo zostały nazwane „Projektami IT” a nie tylko „umowami IT”, ponieważ wieloletnie doświadczenie w branży IT pozwala nie tylko na konstruowanie umów, ale również na mitygowanie ryzyk i zagrożeń związanych z rozwiązaniami w tej dziedzinie i doradztwo w zakresie zarządzania projektami. Doradztwo w zakresie IT obejmuje branże producentów oprogramowań i dostawców rozwiązań informatycznych oraz odbiorców z branży e-commerce, finansowej, telekomunikacyjnej, bankowej, w tym również w zakresie prowadzonych postępowań o zamówienia publiczne.

W szczególności oferujemy:

  • wsparcie w zakresie przygotowania lub analizy umów wdrożeniowych, w tym w metodykach Agile (Scrum, Kanban i inne) lub Waterfall oraz umów na analizy przedwdrożeniowe;
  • analizę i przygotowanie umów serwisowych i utrzymania oraz umów hostingowych;
  • przygotowanie umów na kolokację sprzętu;
  • przygotowanie umów IT outsourcingu kadry (body leasing), w tym w modelach T&M;
  • sporządzenie umów dot. przeniesienia praw autorskich do oprogramowania i innych elementów systemu;
  • przygotowanie umów licencyjnych (w tym pudełkowych, open source, stanowiskowych, oprogramowanie w chmurze);
  • doradztwo w zakresie zbierania oraz przetwarzania danych w systemach informatycznych oraz w zakresie ochrony baz danych;
  • doradztwo w związku ze sporami wynikającymi z naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz korzystania z oprogramowania w sposób niezgodny z treścią umowy licencyjnej;
  • doradztwo w zakresie sporów wynikających z nieuprawnionego rozpowszechnienia danych zawartych w systemach informatycznych;
  • audyty legalności oprogramowania;
  • wsparcie prawne związane z aspektami prawnymi nowych technologii;
  • prowadzenie szkoleń i warsztatów w powyższym zakresie.

E-commerce

Wieloletnie doświadczenie przy obsłudze największych podmiotów z tej branży pozwala na pełną, profesjonalną obsługę Klientów w dziedzinie handlu on-line, począwszy od doradztwa formy prawnej, przez procesy zakupowe, regulaminy, polityki prywatności, reklamacje, polityki zwrotów towarów, na aspektach właściwości prawa takiej działalności kończąc.

W szczególności oferujemy wsparcie w postaci:

 • analizy prawnej prowadzonej przez Klientów działalności on-line, w tym doradztwo w zakresie formy prawnej;
 • tworzenia postanowień regulaminów sklepów, serwisów, platform internetowych, aplikacji mobilnych, polityk prywatności, polityk plików Cookies, wzorów zamówień, wzorów odstąpienia od umowy w zakresie świadczonych przez Klienta usług;
 • pomocy w tworzeniu poszczególnych etapów procesów zakupowych w sklepach internetowych,
 • tworzenia oraz opiniowania umów i innych dokumentów niezbędnych przy prowadzonej działalności on-line;
 • opracowywania procedur reklamacji, konstruowania warunków gwarancji w zakresie sprzedanych towarów i usług oraz tworzenia polityki zwrotów towarów;
 • weryfikacji przyjętych przez Klienta rozwiązań w prowadzonej działalności elektronicznej oraz związanych z tym dokumentami (np. regulaminów) pod kątem ich zgodności z prawem;
 • doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw konsumenta, sprzedaży konsumenckiej, zawierania umów na odległość;
 • doradztwa w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją (np. nielegalnym wykorzystywaniem zdjęć towarów, ich opisów, znaków towarowych, etc.);
 • reprezentacji przedsiębiorców w sporach z klientami (B2C i B2B) oraz kontrahentami (B2B) w zakresie działalności on-line;
 • doradztwa w zakresie prowadzenia oraz tworzenia programów partnerskich, lojalnościowych, konkursów na rzecz konsumentów, w tym przygotowywanie regulaminów oraz niezbędnej dokumentacji;
 • doradztwa w przedmiocie tworzenia i wykorzystywania elektronicznych baz danych, ich ochrony, przygotowywanie dokumentacji przetwarzania baz danych;
 • analiza prawa właściwego (prawa państwa obcego) w zakresie działań on-line i ich ewentualnych konsekwencji;
 • prowadzenia spraw sądowych i pozasądowych związanych z naruszeniem praw w wyniku świadczenia usług drogą elektroniczną, takich jak czyny nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i praw autorskich, ochrony domen internetowych oraz ochrony przed niezamówionymi informacjami handlowymi;
 • wsparcia prawnego w procesie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz marketingu bezpośredniego.

Własność intelektualna

Doradztwo w zakresie własności intelektualnej obejmuje kwestie prawnoautorskie (m.in. dotyczące IT- oprogramowania i rozwiązań informatycznych, reklamy i marketingu, bazy danych i innych przejawów twórczości) oraz wszelkie aspekty dotyczące prawa własności przemysłowej (wzory towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, know-how, tajemnice handlowe).

PRAWO AUTORSKIE

Specjalizujemy się w ochronie prawnoautorskiej, która m.in.obejmuje:

 • przygotowanie projektów umów dotyczących przejścia praw autorskich, regulujących warunki korzystania z utworu (umowy licencyjne), regulacji odnoszących się do dokonywania i rozporządzania opracowaniami cudzych utworów,
 • rozstrzyganie kwestii prawnoautorskich aktualizacji i upgradów oprogramowania, a także tzw. wolnych licencji (open source),
 • przywłaszczenia (plagiaty) oraz inne naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych;
 • korzystanie z dozwolonego użytku osobistego i publicznego,
 • doradztwa w zakresie działalności e-commerce, w tym opracowanie podstawy prawnej do zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami,
 • tworzenie projektów umów o stworzenie lub wykorzystanie utworów w kampaniach reklamowych (w tym na portalach społecznościowych),  obejmujących wykorzystanie wizerunku i głosu, wykorzystanie muzyki na wolnej licencji creative commons w produkcji filmowej,
 • przygotowanie projektów umów o realizację dzieł audiowizualnych z uwzględnieniem ochrony prawnoautorskiej,
 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej telewizji hybrydowej (HbbTV),
 • opracowanie wzorów umów fonograficznych, kontraktów aktorskich i innych umów z zakresu wykonań artystycznych,
 • zapewnienie wsparcia w zakresie ochrony i korzystania z baz danych,
 • doradztwo w zakresie klauzul dotyczących praw autorskich w ramach zamówień publicznych.

 

 

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

W zakresie zarządzania własnością przemysłową oferujemy pomoc prawną w:

 • zgłoszeniu znaków towarowych do rejestracji w trybach:
  • krajowym (Urząd Patentowy RP),
  • wspólnotowym (EUIPO (dawniej OHIM) w Alicante),
  • międzynarodowym (WIPO w Genewie) i nadzorowanie przebiegu postępowania rejestracyjnego;
 • zgłoszeniu wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz oznaczeń geograficznych do rejestracji i nadzorowanie przebiegu postępowania zgłoszeniowego;
 • zgłoszeniu wynalazków oraz walidację patentów;
 • badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych w bazach krajowych i międzynarodowych oraz przygotowanie opinii na ten temat;
 • przygotowanie umowy przeniesienia (cesji) znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych oraz praw z ich zgłoszeń;
 • umowy licencyjne na korzystanie z ww. dóbr;
 • doradztwo w zakresie przenoszenia praw do znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców,
 • doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tych praw,
 • reprezentację firm w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Nowe technologie

Prawo nie zawsze jest w stanie nadążyć za nowymi wyzwaniami technologicznymi i technicznymi. Naszym zadaniem jest pomóc znaleźć rozwiązanie prawne w trudnej, nowej sytuacji. Doświadczenie w powyższym zakresie obejmuje m.in. branże: e-commerce, fintech, mobile, gier komputerowych czy telewizji hybrydowej.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • obsługę prawną w zakresie wspierania innowacyjności, w tym pomoc w obsłudze start-upów działających w różnych branżach (m.in. e-commerce, mobile, fintech, telewizja hybrydowa)
 • pomoc prawna w zakresie gier komputerowych i ich statusu prawnego,
 • wsparcie prawne dot. aplikacji mobilnych, ich wdrażanie i utrzymanie oraz formułowania zasad korzystania z takich aplikacji,
 • wsparcie prawne we wdrażaniu projektów IT, w tym aplikacji mobilnych,
 • pomoc prawną w zakresie praw autorskich oraz praw pokrewnych oraz własności przemysłowej,
 • kwestie prawne dotyczące reklamy, promocji i marketingu, w tym w mediach społecznościowych,
 • wsparcie w zakresie danych osobowych oraz baz danych.
Prawa konsumentów i ochrona konkurencji

Wspieramy naszych Klientów w zapewnieniu zgodności prowadzonej przez nich działalności z wymogami dotyczącymi ochrony konkurencji oraz praw konsumentów. Doradzamy w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców a także związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi takimi jak podrabianie produktów, reklama wprowadzająca w błąd. Opiniujemy zgodność działań Klientów i wdrożonych przez nich procedur z ustawą o prawach konsumenta.

Ochrona danych osobowych/ RODO

Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu zagwarantowanie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie działalności prowadzonej on-line, z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym m.in. wypełnianie przez przedsiębiorców obowiązków dotyczących ochrony dany osobowych, dokonywaniem rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO czy sporządzaniem wzorów dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawo zamówień publicznych

Świadczona pomoc prawna ma na celu wsparcie polskich i zagranicznych podmiotów ubiegających się o realizację zamówień publicznych, jak również podmiotów udzielających zamówień publicznych. Wspieramy prawnie również wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne prowadzone według procedur europejskich. Współpracujemy także z beneficjentami projektów współfinansowanych z środków unijnych w zakresie konieczności stosowania przez nich ustawy p.z.p.

Prawo spółek, prawo pracy, obsługa korporacyjna

Prawa konsumentów i ochrona konkurencji

Wspieramy naszych Klientów w zapewnieniu zgodności prowadzonej przez nich działalności z wymogami dotyczącymi ochrony konkurencji oraz praw konsumentów. Doradzamy w sprawach dotyczących porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji przedsiębiorców a także związanych z nieuczciwymi praktykami rynkowymi takimi jak podrabianie produktów, reklama wprowadzająca w błąd. Opiniujemy zgodność działań Klientów i wdrożonych przez nich procedur z ustawą o prawach konsumenta.

W szczególności świadczymy następujące usługi:

 • doradztwo w zakresie zgodności planowanych działań z prawem konkurencji oraz prawem konsumenckim;
 • doradztwo w zakresie ochrony praw konsumentów, identyfikację praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji w sieci Internet, m.in. w sprawach nieuprawnionego wykorzystywania renomy przedsiębiorcy oraz jego oznaczeń;
 • pełne wsparcie prawne w sprawach dotyczących nieuczciwej lub wprowadzającej w błąd reklamy, reklamy porównawczej, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, podobieństwa produktów ich oznaczeń i opakowań, rozpowszechniania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorcy;
 • analiza i opiniowanie warunków sprzedaży towarów oraz usług pod kątem zgodności z prawem konsumenckim;
 • audyt procedur wewnętrznych oraz modelu prowadzonej działalności pod kątem zgodności z przepisami prawa konsumenckiego;
 • sporządzanie, opiniowanie regulaminów sprzedaży, wzorów umów pod kątem zgodności z prawami konsumentów.

 

Ochrona Danych Osobowych/ RODO

Nasze usługi w zakresie ochrony danych osobowych mają na celu zagwarantowanie zgodności prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie działalności prowadzonej on-line, z przepisami dotyczącymi  ochrony danych osobowych, w tym m.in. wypełnianie przez przedsiębiorców obowiązków dotyczących ochrony dany osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (RODO).

Usługi obejmują w szczególności:

 • audyt prawny oraz techniczno-organizacyjny pod kątem wdrożenia przepisów RODO, w tym inwentaryzacja zasobów IT;
 • wdrożenie rozwiązań prawnych związanych z wejściem w życie RODO, w tym przygotowanie niezbędnej dokumentacji;
 • doradztwo i kompleksową obsługę prawną projektów związanych z ochroną danych osobowych oraz  doradztwo w zakresie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Klientów;
 • opracowywanie i opiniowanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych m.in. regulaminów wewnętrznych, polityk, klauzul informacyjnych, treści zgód itp;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, umów związanych z przekazywaniem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym ramach grup kapitałowych, klauzul umownych dotyczących zachowania poufności przetwarzanych danych;
 • sporządzanie opinii prawnych oraz kompleksowe doradztwo w zakresie spraw związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, ochroną informacji niejawnych oraz ochroną baz danych;
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych pracowników, w tym opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących monitoringu pracowników, używania sprzętu IT i aktywności w sieci Internet;
 • wsparcie prawne w zakresie działalności Inspektorów Danych Osobowych;
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed GIODO/Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wsparcie prawne podczas kontroli prowadzonej przez ten organ;
 • wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych w chmurze obliczeniowej (cloud computing).
 • przeprowadzenie szkoleń w zakresie RODO.

Prawo zamówień publicznych

Świadczona pomoc prawna ma na celu wsparcie polskich i zagranicznych podmiotów ubiegających się o realizację zamówień publicznych, jak również podmiotów udzielających zamówień publicznych. Wspieramy prawnie również wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne prowadzone według procedur europejskich. Współpracujemy także z beneficjentami projektów współfinansowanych z środków unijnych w zakresie konieczności stosowania przez nich ustawy p.z.p.

Wykonawców wspieramy prawnie m.in. w zakresie:

 • przygotowania projektów pytań o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • weryfikacji wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy, w szczególności pod kątem wymagań, które mogą utrudnić Klientowi uzyskanie zamówienia oraz ryzyk prawnych związanych z jej późniejszym wykonaniem;
 • wsparcia wykonawcy na etapie tworzenia oferty oraz wymaganych do niej dokumentów;
 • opiniowania i przygotowywania umów konsorcjum;
 • negocjacji i sporządzania umów z podwykonawcami oraz podmiotami udostępniającymi zasoby;
 • sporządzania odwołań od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz innych czynności i zaniechań zamawiającego;
 • udziału w negocjacjach w przypadku właściwych trybów udzielania zamówień publicznych;
 • reprezentowania wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Okręgowym;
 • szkoleń z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wydanych do niej rozporządzeń oraz ich nowelizacji;
 • realizacji umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporów z Zamawiającymi.

Doradzamy Zamawiającym poprzez następujące działania:

 • udzielanie konsultacji związanych z przygotowywaniem postępowania, w tym w zakresie wyboru trybu postępowania;
 • przygotowanie projektów umów;
 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ;
 • sporządzenie wniosków o udzielenie wyjaśnień lub uzupełnień, bądź o wyrażenie zgody na poprawienie omyłki;
 • przygotowanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej lub informacji o unieważnieniu postępowania;
 • analizę wniesionych informacji o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy;
 • sporządzenie odpowiedzi na informacje o czynnościach niezgodnych z przepisami ustawy;
 • analizę wniesionych odwołań w postępowaniu odwoławczym;
 • sporządzenie odpowiedzi na odwołanie;
 • realizację umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz sporów z wykonawcami.

Prawo spółek, prawo pracy, obsługa korporacyjna

Doradzamy podmiotom zakładającym działalność przy wyborze najbardziej optymalnej prawnie i podatkowo formy prawnej dla prowadzonej działalności. Świadczymy obsługę prawną dla działających na polskim rynku przedsiębiorców, w tym w szczególności w formie spółek kapitałowych lub osobowych, zarówno z kapitałem polskim jak i zagranicznym, w ich bieżącej działalności, w tym w zakresie prawa spółek, obsługi korporacyjnej oraz prawa pracy. Oferujemy w szczególności:

 • bieżącą obsługę korporacyjną spółek, w szczególności obsługę prawną organów spółek, w tym przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów,
 • przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów w bieżącej działalności przedsiębiorstw,
 • przygotowanie oraz negocjowanie umów oraz pełną obsługę prawną w procesach łączenia, podziałów i przekształceń, a także przy transakcjach nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstw lub ich wybranych składników majątkowych,
 • sporządzanie i negocjowanie umów wspólników i akcjonariuszy oraz umów joint venture,umów dotyczących obrotu udziałami i akcjami,
 • wsparcie prawne w zakresie sporów pomiędzy wspólnikami i akcjonariuszami.

W zakresie prawa pracy oferujemy:

 • pomoc w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym zwolnienia indywidualne i grupowe,
 • pomoc w zakresie rozliczania czasu pracy,
 • opracowanie wewnętrznych polityk i regulaminów, m.in. regulaminy pracy i wynagradzania, kodeksy etyczne, regulaminy telepracy, polityki antydyskryminacyjne, polityki dotyczące monitoringu pracowników i prywatności, korzystania z mienia służbowego, odpowiedzialności za mienie, korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • opracowanie systemów wynagradzania, premiowania, innych systemów motywacyjnych oraz świadczeń dla pracowników różnych szczebli,
 • monitoring pracowników i ochrona prywatności pracowników, m.in. nagrywanie, kontrola skrzynek e-mail, korzystanie z portali społecznościowych,
 • opracowywanie procedur związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi (whistleblowing Policy) i ochroną dóbr osobistych pracowników,
 • pomoc prawną w przypadku wystąpienia przejawów dyskryminacji w zatrudnieniu,
 • ochronę danych osobowych w zatrudnieniu,
 • doradztwo w zakresie ustanawiania rady pracowników i przedstawicieli pracowników, obowiązki informacyjne i konsultacyjne,
 • przejście zakładów pracy, transakcje M&A oraz outsourcing pracowników,
 • nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia, m.in. telepraca, telepraca nomadyczna, praca tymczasowa, zadaniowy czas pracy,
 • doradzanie w zakresie własności przemysłowej i praw autorskich do utworów powstałych w ramach stosunku pracy,
 • spory sądowe przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju i negocjacje ugodowe w sprawach prawa pracy;
 • doradztwo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym kwestie prawne związane z wypadkami przy pracy,
 • pomoc prawna w zakresie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców,
 • szkolenia z zakresu psychologii w biznesie mające na celu zdobycie umiejętności zarządzania pracownikami i  podwyższenie kompetencji menedżerskich w powyższym zakresie.

 

Czy wiesz, że znaczna większość sporów wynikających z umów na wdrożenie projektu IT wynika z niejasnego opisu przedmiotu wdrożenia oraz nieprecyzyjnych zapisów dotyczących praw autorskich, w tym uregulowań dotyczących kodów źródłowych?

Brak przeniesienia praw do kodu źródłowego

Klient chcąc usprawnić procesy zarządzania w firmie postanowił zamówić dedykowane oprogramowanie, które umożliwiłoby przekazywanie w bardzo sprawny sposób informacji z działu do działu oraz obsługę sprzedaży. W tym celu poprosił kilku pracowników firmy, by wykonali analizę przedwdrożeniową tj. opisali strukturę organizacyjną firmy, reguły biznesowe oraz w jaki sposób zachodzą procesy biznesowe. Inaczej rzecz biorąc stworzyli opisowy model firmy.

Więcej

Po wykonaniu tej analizy, wyznaczeni pracownicy opisali w jaki sposób oprogramowanie ma spełniać potrzeby firmy w oparciu o wcześniej przedstawiony model. Na podstawie pisemnego projektu oprogramowania Klient zlecił zaprzyjaźnionej firmie IT wykonanie oprogramowania. Umowa przewidywała wdrożenie oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania w tym jego zwielokrotnianie i modyfikację, natomiast nie mówiła nic o kodzie źródłowym.

Kilka miesięcy później klient chciał wykonać modyfikację wdrożonego programu, ponieważ pewne funkcjonalności nie działały w praktyce dobrze, a pewne procesy wymagały dodania dodatkowych funkcjonalności. Firma IT wyceniła wykonanie modyfikacji bardzo wysoko, więc postanowił zaangażować własny dział IT. Jakież było zdziwienie Klienta, kiedy zwrócił się o wydanie kodu źródłowego do firmy IT, a ta odmówiła broniąc się, iż nie przeniosła praw do kodu źródłowego. Sprawa zakończyła się sporem sądowym, którego udałoby się uniknąć, gdyby Klient poprosił o weryfikację zapisów umowy przed jej podpisaniem. Ostatecznie udało się udowodnić, iż kod źródłowy był dziełem zależnym i autorskie prawa majątkowe należały do Klienta.

Rebranding i prawa do logo

Klient działający od kilku lat na rynku, sprzedający określone produkty, zwrócił się do agencji marketingowej z prośbą o przygotowanie strategii marketingowej, w ramach której zwiększy się jego sprzedaż, wzrosną przychody, a jego marka stanie się bardziej rozpoznawalna. Agencja doradziła rebranding tj. w pierwszej kolejności zmianę graficzną znaku towarowego Klienta czyli opracowania nowego logo Klienta i wdrożenie kilku zmian w jakości świadczonych usług on-line.

Więcej

Choć agencja przedstawiła kilka swoich pomysłów, Klient zdecydował się na znajomego grafika, który w krótkim czasie przygotował nowe logo tj. graficzne przedstawienie nazwy Klienta (logotypu) wraz bardzo charakterystycznym znaczkiem (tzw. sygnetem). Klient nie sporządził pisemnej umowy na opracowanie nowej szaty graficznej znaku, nie posiadał zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo.

Kampania rozpoczęła się na szeroką skalę. Sprzedaż powiększyła się znacznie. Marka stawała się rozpoznawalna, a dokładniej nowe logo, ale też konkurencja, która nigdy nie śpi, rozpoczęła coraz agresywniejsze działania, w tym bezprawnie używając logo Klienta. Klient zwrócił się o pomoc prawną w zakresie ochrony swego znaku oraz w celu umożliwienia zastrzeżenia znaku towarowego (słowno-graficznego i graficznego) w urzędzie patentowym. Niezbędnym więc było formalne uzyskanie praw autorskich do nowej wersji graficznej znaku od rzeczonego grafika. Ten, bardzo serdecznie wspominając współpracę i łączące go z Klientem relacje, zgodził się natychmiast na przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo, ale za cenę przekraczającą znacznie kilkuletnie przychody Klienta. Sprawa zakończyła się ostatecznie ugodą, niemniej jednak gdyby Klient zwrócił się o przygotowanie takiej umowy przed zleceniem wykonania logo, z pewnością zaoszczędziłby wiele stresu i pieniędzy.

Zakwestionowano regulamin mojego sklepu internetowego

Jednym z najczęściej spotykanych problemów w zakresie prawa e-commerce, z jakim zwracają się Klienci jest przypadek zakwestionowania postanowień regulaminu sklepu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), a w stanie prawnym sprzed 17 kwietnia 2016 roku przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Więcej

Swego czasu (zresztą i do dziś) działało szereg podmiotów zajmujących się wyszukiwaniem postanowień niedozwolonych (tzw. klauzul abuzywnych) w regulaminach sklepów, portali internetowych, towarzystw ubezpieczeniowych, biur podróży, banków i innych podmiotów działających on-line (i nie tylko). Podmioty te będące często stowarzyszeniami działającymi rzekomo na korzyść konsumentów pozywały danego przedsiębiorcę wielokrotnie, albowiem każda z klauzul była kwestionowana przez indywidualnego konsumenta, w imieniu którego działało stowarzyszenie. Efektem takiego stanu rzeczy były wysokie koszty, jakie ponosił przedsiębiorca, związane tylko z samymi z kosztami sądowymi.

Choć świadomość prawna wzrasta i wielu przedsiębiorców korzysta z wyspecjalizowanej pomocy prawnej to bardzo wielu jeszcze przedsiębiorców, w celu zaoszczędzenia pieniędzy lub czasu kopiują regulaminy innych podmiotów. Niestety one również posiadają klauzule niedozwolone. I co najważniejsze! Wielu przedsiębiorców nie dostosowało swoich stron, a także regulaminów, po wejściu w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (weszła w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.)

Prawa do gry komputerowej

Firma produkująca oprogramowanie postanowiła wypuścić na rynek grę komputerową. Pomysłodawcą gry był jeden z pracowników firmy, który wymyślił postaci i akcję oraz nazwę gry. Poprosił o napisanie scenariusza koleżankę z zaprzyjaźnionej firmy graficznej, a graficy z tejże firmy szybko odzwierciedlili postaci i inne elementy graficzne scenariusza.

Więcej

Model gry wraz ze scenariuszem i grafiką pracownik przedstawił zarządowi firmy, który postanowił zainwestować środki w grę. Zarząd wyznaczył odpowiedni zespół informatyków, który opracował kod źródłowy i inne elementy oprogramowania niezbędne do tego, by użytkownicy mogli korzystać z gry.

Kiedy gra była gotowa, firma zgłosiła się w celu stworzenia zasad/regulaminu korzystania z gry.

Wówczas okazało się, iż firma nie posiada autorskich praw majątkowych do poszczególnych elementów gry oraz gry jako całości. Mylnie firma przyjęła, iż jest producentem i jako producent nabywa prawo do gry jako utworu złożonego z poszczególnych utworów (podobnie jak w utworze audiowizualnym np. filmie), a tym samym automatycznie nabywa majątkowe prawa autorskie do poszczególnych elementów gry. Firma nie zawarła umowy ani z pracownikiem, który przedstawił scenariusz, nazwę i główne założenia gry, ani ze scenarzystką i grafikami, z którymi umów nie zawarł również pomysłodawca. Brakowało uregulowań dotyczących możliwości korzystania z utworów muzycznych, a i sama umowa o pracę z informatykami swym zakresem nie obejmowała w ramach stosunku pracy opracowania oprogramowania służącego do gry i w tym zakresie niezbędne było doprecyzowanie. Powyższe okoliczności powodowały, że udzielenie zgody użytkownikom na korzystanie z gry wiązało się z dużym ryzykiem prawnym, któremu dzięki stosownym zapisom umownym udało się zapobiec.

*Powyższe przypadki prawne opisane zostały w sposób ogólny, uproszczony, ze zmienionym nieco stanem faktycznym. Intencją jest bowiem pokazanie jakimi sprawami kancelaria na co dzień się zajmuje, bez ujawniania danych Klientów i szczegółów prowadzonych spraw.

Jak skutecznie łączyć prawo i technologię?

Dowiesz się śledząc wpisy na blogu.

Szukasz wsparcia? Zostaw wiadomość.

Najszybszym i najprostszym sposobem skomunikowania się jest kontakt telefoniczny: +48 504 143 411 lub na Skype: LAWIT

Jeśli wygodniej Ci napisać, wypełnij proszę poniższy formularz zwięźle opisując problem.  Administratorem Twoich danych podanych w formularzu kontaktowym jest LawIT Kancelaria Radcy Prawnego Marta Kownacka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Różanej 22/2, 61-577 Poznań, e-mail: kancelaria@lawit.pl (Administrator). Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi przesłane przez Ciebie pytania tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce prywatności.