Umowa serwisowa SLA (wersja angielska)

499,00  z VAT

Umowa serwisowa (z ang . Servis level agrement- skrót SLA) na usługi wsparcia technicznego w angielskiej wersji językowej.

Category:
 • Umowa serwisowa zwana umową wsparcia technicznego lub umowa na maintenence to umowa regulująca usługi Wykonawcy po wdrożeniu/udostępnieniu oprogramowania Zamawiającemu do korzystania. Często stanowi załącznik do umowy wdrożeniowej, na wykonanie aplikacji/oprogramowania lub umowy ramowej, w ramach której powstawać będą określone produkty stanowiące oprogramowanie.
 • Jej istotą jest zapewnienie nieprzerwanego korzystania z oprogramowania przez Zamawiającego. W związku z tym w ramach umowy Wykonawca zapewnia usuwanie wszelkich problemów zwianych z korzystaniem z Oprogramowania, w tym określonych ich kategorii, zapewnia określony poziom działania oprogramowania w miesiącu oraz świadczy inne usługi wsparcia.
 • Umowa określa:
 1. definicje, w tym definicje poszczególnych kategorii problemów,
 2. opis przedmiotu umowy,
 3. sposób zgłaszania problemów i ich rozwiązywania,
 4. wynagrodzenie,
 5. odpowiedzialność,
 6. czas obowiązywania umowy,
 7. poufność,
 8. reprezentacja stron,
 9. postanowienia końcowe.

 

 • Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazujące możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

 

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać;
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą świadczącym usługi czy zamawiającym pragnącym wdrożyć tego typu usługi;
 • opcjonalne postanowienia umowne, które pomogą Ci dostosować umowę ;
 • komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować i w jaki sposób.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl