Umowa na wykonanie aplikacji (wersja angielska)

649,00  z VAT

Wzór umowy na wykonanie aplikacji lub dowolnego oprogramowania na rzecz Zamawiającego o określonych funkcjonalnościach w angielskiej wersji językowej.

Category:
 • Wzór umowy na wykonanie aplikacji lub dowolnego oprogramowania na rzecz Zamawiającego o określonych funkcjonalnościach;
 • Wzór przewiduje możliwość dokonania wyboru określonych postanowień w postaci zapisów opcyjnych;
 • Umowa ma zastosowanie zarówno dla Zamawiających jak i dla Wykonawców;
 • Umowa poza podstawowymi kwestiami regulowanymi w tego typu umowach w postaci:
  • Przedmiotu umowy
  • Terminu realizacji umowy
  • Obowiązków Stron
  • Wynagrodzenia
  • Odpowiedzialności, w tym kary umownej
  • Udzielenia gwarancji ( która może zostać zastąpiona umową serwisową)
  • Poufności
  • Postanowień końcowych

reguluje  w bardzo szczegółowy sposób kwestie własności intelektualnej do wytworzonych w ramach umowy i zleceń utworów. Umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworów wykonanych w ramach i w związku z realizacją umowy, w tym prawo do modyfikacji przekazanych utworów i wykonywanie praw do utworów zmodyfikowanych (utworów zależnych), w tym korzystanie z nich i ich rozpowszechnianie. Umowa reguluje również kwestie autorskich praw osobistych.

 •  Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazujące możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

 

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą  przygotowującym aplikację czy zamawiającym zlecającym jej przygotowanie
 • kompleksowe i pełne uregulowanie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych
 •  opcjonalne postanowienia umowne, które mogą pozwolić Ci dostosować umowę do określonych okoliczności.
 • Komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować, co możesz uczynić samodzielnie.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl