Umowa na Body leasing – udostępnienie specjalistów (wersja polska)

429,00  +VAT

 • Wzór umowy na udostępnienie (wynajęcie) personelu Wykonawcy w celu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego tzw. Body leasing;
 • Wzór przewiduje możliwość dokonania wyboru określonych postanowień w postaci zapisów opcyjnych;
 • Umowa ma zastosowanie zarówno dla Zamawiających korzystających z takiego personelu jak i dla Wykonawców;
 • Umowa poza podstawowymi kwestiami regulowanymi w tego typu umowach w postaci:
 1. Przedmiotu umowy
 2. Terminu realizacji umowy
 3. Zasady współpracy Stron
 4. Wynagrodzenia specjalistów (w oparciu o rozliczenia Time & Material)
 5. Odpowiedzialności za wykonane przez specjalistów usługi
 6. Poufności
 7. Zakazu konkurencji
 8. Zasad przetwarzania danych osobowych
 9. Postanowień końcowych

reguluje  w bardzo szczegółowy sposób kwestie własności intelektualnej do wytworzonych w ramach umowy utworów wykonanych przez personel Wykonawcy. Umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych do w/w utworów, w tym prawo do modyfikacji przekazanych utworów i wykonywanie praw do utworów zmodyfikowanych (utworów zależnych), w tym korzystanie z nich i ich rozpowszechnianie. Umowa reguluje również kwestie autorskich praw osobistych.

 • Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazujące możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

 

 

 

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą  udostępniajacym czy zamawiającym zlecającym jego przygotowanie,
 • kompleksowe i pełne uregulowanie dotyczące własności intelektualnej, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych do elementów autorskich,
 • opcjonalne postanowienia umowne, które mogą pozwolić Ci dostosować umowę,
 • komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować, co możesz uczynić samodzielnie.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl

 

 

 

Kategoria:

Wzór umowy na udostępnienie (wynajęcie) personelu Wykonawcy w celu świadczenia usług na rzecz Zamawiającego tzw. Body leasing w polskiej wersji językowej.