Umowa licencyjna (wersja angielska)

299,00  z VAT

Wzór umowy licencyjnej o charakterze niewyłącznym w angielskiej wersji językowej.

Category:

Opis umowy licencyjnej

 • Wzór umowy licencyjnej na Oprogramowanie o charakterze niewyłącznym.
 • Wzór przewiduje możliwość dokonania wyboru określonych postanowień w postaci zapisów opcyjnych;
 • Umowa ma zastosowanie zarówno dla Licencjodawców jak i dla Licencjobiorców;
 • Umowa zawiera postanowienia regulujące:
 • Definicje
 • Warunki licencji (w tym licencji stanowiskowej)
 • Zasady korzystania z Oprogramowania
 • Ograniczenia odpowiedzialności Licencjobiorcy
 • Okres obowiązywania licencji (w tym opcjonalne zapisy dot licencji na czas nieokreślony lub licencji na czas określony z możliwością jej odnowienia)
 • Wynagrodzenie w postaci opłaty licencyjnej.
 • Poufności
 • Postanowień końcowych

 

 • Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazującymi możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

 

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać,
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą  przygotowującym aplikację czy zamawiającym zlecającym jej przygotowanie,
 • kompleksowe i pełne uregulowanie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych,
 • opcjonalne postanowienia umowne, które mogą pozwolić Ci dostosować umowę,
 • komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować i w jaki sposób.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl