klauzule abuzywne licencje LawIT

Niedozwolone postanowienia (klauzule abuzywne) w umowach licencyjnych na korzystanie z programów komputerowych cz.2

W poprzednim artykule  (https://lawit.pl/2017/05/08/niedozwolone-postanowienia-klauzule-abuzywne-w-umowach-licencyjnych-cz-1 ) opisałam kilka klauzul, które mogą zostać uznane za abuzywne w przypadku ich zamieszczenia w umowach licencyjnych będącymi wzorcami umownymi w rozumieniu art. 3851 § 1 KC. Dziś kolejna grupa klauzul, które mogą zostać uznane za niedozwolone w relacjach pomiędzy licencjodawcą

Continue Reading