Umowa ramowa B2B na usługi informatyczne (wersja angielska)

849,00  z VAT

Wzór umowy ramowej na szeroko rozumiane usługi IT, w tym usługi programistyczne i konsultacyjne, gotowy do zastosowania wraz ze wzorem zleceń oraz protokołu zdawczo-odbiorczego w angielskiej wersji językowej.

Kategoria:
 • Umowa reguluje kwestie zarówno świadczenia usług jak i przygotowanie gotowych produktów w ramach poszczególnych zleceń;
 • Wzór przewiduje możliwość dokonania wyboru określonych postanowień w postaci zapisów opcyjnych;
 • Umowa ma zastosowanie zarówno dla Zamawiających jak i dla Wykonawców;
 • Szablon zawiera również wzory zleceń w ramach ramowej współpracy oraz protokołu odbioru
 • Umowa poza podstawowymi kwestiami regulowanymi w tego typu umowach w postaci:
  • Przedmiotu umowy
  • Sposobu składania zleceń
  • Sposobu realizacji zleceń
  • Obowiązków Stron
  • Wynagrodzenia
  • Usługi gwarancyjne
  • Odpowiedzialność, w tym kary umowne z tytułu niewykonania umowy
  • Poufność
  • Postanowienia końcowe

reguluje  w bardzo szczegółowy sposób kwestie własności intelektualnej do wytworzonych w ramach umowy i zleceń utworów. Umowa przewiduje przeniesienie autorskich praw majątkowych w tym zakresie , w tym prawo do modyfikacji przekazanych utworów i korzystanie z praw do utworów zmodyfikowanych (utworów zależnych)

 • Umowa opatrzona jest komentarzami kancelarii dotyczącymi wyjaśnienia i przybliżenia określonej tematyki, jak również wskazujące możliwości odmiennego uregulowania określonych kwestii.

 

Co zyskujesz kupując wzór:

 • edytowalny dokument, który możesz samodzielnie zmieniać
 • wzór umowy, który możesz podpisać od razu ze swoim kontrahentem, bez względu na to czy jesteś wykonawcą  przygotowującym aplikację czy zamawiającym zlecającym jej przygotowanie
 • opcjonalne postanowienia umowne, które mogą pozwolić Ci dostosować umowę.
 • Komentarze wskazujące jakie kwestie możesz jeszcze uregulować i w jaki sposób.

 

Pamiętaj jednak, że treść umowy powinna być każdorazowo dostosowana do okoliczności Twojej sytuacji. Stąd jeśli samodzielnie nie wiesz jak możesz ją dostosować skontaktuj się z nami pisząc na adres:

kancelaria@lawit.pl