Grupa robocza ds. rejestrów rozproszonych i blockchain- reaktywacja

W dniu wczorajszym  odbyło się posiedzenie reaktywowanej Grupy Roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji, w którym miałam okazję uczestniczyć.

Spotkanie miało charakter inauguracyjny. Otwarcia dokonał Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, który po krótkim wprowadzeniu oddał głos liderowi prowadzącego Grupę ze strony Ministerstwa – Piotra Rutkowskiego, który przedstawił główne cele i założenia realizacji celów.

Celami Grupy roboczej są:

  • Zapewnienie warunków dla rozwoju zastosowań blockchain w różnych sektorach gospodarki oraz w sektorze publicznym;
  • Zapewnienie rozwoju projektów wykorzystujących blockchain w Polsce;
  • Przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie zastosowania technologii rejestrów rozproszonych/blockchain oraz programowania wdrożeń w tej dziedzinie.

 

Podczas spotkania wskazano m.in. następujące kwestie, nad którymi powinniśmy się zastanowić :
– jakie propozycje wdrożeń powinniśmy wspierać?

– jakie są bariery prawne we wdrożeniu technologii?
– jakie rozwiązania możemy wdrożyć wykorzystując istniejące ramy prawne?

– co możemy na szybko zmienić , aby rozpowszechniać technologię blockchain?
– jak poprawić  świadomość w zakresie rejestrów rozproszonych i ich potencjalnych zastosowań?

 

Podkreślenia wymaga, że MC w zakresie rozwiązań w technologii blockchain aktywnie działa na rynku międzynarodowym, w tym jest uczestnikiem European Blockchain Partnership .

 

To już drugie powołanie Grupy roboczej do spraw blockchain, wcześniejsze ze względów „administracyjnych” nie sfinalizowało swoich prac.

Trzymajmy kciuki, by prace obecnej Grupy miały swoje pozytywne zakończenie i aby technologia blockchain była w 2019 technologią roku;)

 

No Comments

Post a Comment