nowe przepisy w zakresie platform internetowych

Nowe obowiązki dla platform pośrednictwa internetowego

Rok 2020 niesie ze sobą zapowiedzi wielu zmian. Jedną z nich są zmiany w obszarze e-commerce, a dokładniej zmiany w prowadzeniu platform internetowych umożliwiających profesjonalnym podmiotom oferowanie produktów i usług na rzecz użytkowników końcowych takich portali.  Są to tzw. platformy pośrednictwa internetowego. Chodzi nie tylko o takie portale jak m.in. Amazon, e-Bay, Google Play, Facebook, czy na gruncie rodzimym Allegro lub Ceneo, ale o wszystkie inne, które spełniają wymagania przewidziane przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej Rozporządzenie).

Jak wiadomo rozporządzenie jest aktem prawnym, którego przepisy stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich UE, nie potrzebne są przepisy dodatkowo je wprowadzające, choć niewątpliwie ważne, aby pojawiły się przepisy doprecyzowujące pewne kwestie.

 

Dlaczego nowe regulacje?

 

Idea, której przyświecały prace nad zmianami prawnymi związana była z niewłaściwym traktowaniem małych i średnich przedsiębiorców przez portale internetowe prowadzone przez większe podmioty, które niejako dyktowały warunki tym pierwszym, a w konsekwencji limitowały im swobodne działanie i łamały zasady zachowania uczciwej konkurencji. Dotyczyło to nie tylko możliwości niedopuszczania do działania w portalu lub zawieszania konta w przypadkach dowolnie uznawanych przez portal jako naruszających warunki korzystania z portalu, ale również w zakresie nagłych zmian w regulaminach dot. korzystania z portalu czy niewłaściwego pozycjonowania własnych produktów przez produktami korzystających z portali przedsiębiorców. To wszystko spowodowało przyjęcie nowych przepisów przez Parlament Europejski i Radę.

 

Jakie obowiązki wprowadza Rozporządzenie?

 

Przepisy  nakładają na platformy pośrednictwa m.in. obowiązki w zakresie:

1) określania warunków korzystania z usług, w tym w zakresie dotyczących zmiany takich warunków (zmiany regulaminów, ogólnych warunków  itp.);

2) restrykcje związane z ograniczeniem, zawieszeniem oraz zakończeniem korzystania z usług pośrednictwa internetowego;

3) warunki dotyczące pozycjonowania towarów i usług, w tym promowania własnych towarów lub usług;

4) wprowadzanie systemu rozwiązywania sporów.

 

Więcej informacji na temat zmian w ostatnim numerze Biuletynu Euro Info, które znajduje się pod tutaj.

No Comments

Post a Comment