bockchain LawIT

Blockchain a RODO

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazało się podsumowanie prac Grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain, w których aktywnie uczestniczymy, w tym opublikowane zostały treści dokumentów wypracowanych w ramach jej prac. Grupa pracuje nad rozwiązaniami, w tym rozwiązaniami prawnymi zapewniającymi rozwój zastosowań technologii blockchain w różnych sektorach gospodarki oraz w sektorze publicznym. Jednym z zagadnień prawnych związanych z tą technologią jest aspekt przetwarzania danych osobowych w takich rejestrach. W związku z tym Grupa opracowała dokument opisujący kwestie prawne związane z zastosowaniem przepisów RODO w blockchain, jak również wskazano możliwość wykorzystania wyłączeń przewidzianych w przepisach w ogólnym interesie gospodarczym.

Dokument, którego jesteśmy współautorem dostępny jest pod linkiem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/blockchain

No Comments

Post a Comment